ALGEMENE VOORWAARDEN SAMPLE SALE EVENEMENT

 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de sample sale georganiseerd door SMAAK RETAIL BV, gevestigd te Modemstraat 19, Amsterdam, hierna te noemen "Organisator".

 2. Deelname: Door deel te nemen aan het evenement, stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden. Deelname is alleen toegestaan aan personen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt volgens de wetten van hun rechtsgebied. Eén ticket geeft toegang voor één persoon. 

 3. Datum en Tijd: Het evenement zal plaatsvinden op 01-09-2023 tussen 10 en 19 uur, en 02-09-2023 tussen 10 en 16 uur, tenzij anders aangegeven door de Organisator.

 4. Producten: De producten die worden aangeboden tijdens de sample sale zijn showroommodellen, samples, overvoorraden, en/of licht beschadigde items. Deze worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, zonder garantie, tenzij anders vermeld.

 5. Prijzen en Betaling: Alle prijzen zijn aangegeven in Euro's en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Betaling dient te geschieden op het moment van aankoop, en alleen contante betalingen of specifieke betalingsmethoden worden geaccepteerd, zoals aangegeven door de Organisator.

 6. Ticketwaarde: De kosten van het ticket worden afgetrokken als je iets koopt, je kunt slechts één ticket per persoon gebruiken en het is niet mogelijk om meerdere tickets te combineren. Als je niets koopt, wordt het bedrag van het ticket niet teruggegeven.
 7. Retourneren en Ruilen: Alle verkopen tijdens het Evenement zijn definitief. Er worden geen retouren, ruilingen of restituties geaccepteerd.
 8. Beschikbaarheid: Alle aanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De Organisator behoudt zich het recht voor om de voorraad te beperken en/of het evenement te annuleren of te wijzigen.
 9. Aansprakelijkheid: De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of ongeval die voortvloeien uit deelname aan het evenement. De deelnemer erkent het risico van aankoop van sample producten.

 10. Toepasselijk recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn de bevoegde rechtbanken van Amsterdam exclusief bevoegd.

 11. Wijzigingen: De Organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op de website of op andere passende wijze zijn gecommuniceerd.

 12. Tickets : https://www.smaakamsterdam.com/pages/sample-sale-kaartverkoop

Door deel te nemen aan het evenement, gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven.