Algemene Voorwaarden Sample Sale

 1. Algemene Informatie

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de sample sale georganiseerd door Smaak Retail BV  hierna te noemen "de Organisator".
  • De sample sale vindt plaats op 19 en 20 juli 2024
 2. Betalingsvoorwaarden

  • Alle aankopen tijdens de sample sale dienen contant te worden betaald. Andere betalingsmethoden worden niet geaccepteerd.
  • Het ticketbedrag dat betaald is voor toegang tot de sample sale wordt vergoed bij een aankoop. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de aankoop.
 3. Toegang en Tickets

  • Toegang tot de sample sale is alleen mogelijk met een geldig ticket.
  • Tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Het ticketbedrag wordt alleen vergoed bij een daadwerkelijke aankoop tijdens de sample sale. Indien er geen aankoop wordt gedaan, wordt het ticketbedrag niet gerestitueerd.
 4. Producten

  • Alle producten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden ("as is").
  • De Organisator biedt geen garantie op de producten die tijdens de sample sale worden verkocht.
  • Retourneren of ruilen van producten is niet mogelijk.
 5. Aansprakelijkheid

  • De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van bezoekers.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de sample sale te weigeren of hen te verwijderen bij wanordelijk gedrag of andere verstoringen.
 6. Wijzigingen en Annulering

  • De Organisator behoudt zich het recht voor om de datum, locatie en/of andere details van de sample sale te wijzigen of deze te annuleren. In geval van annulering worden ticketkosten vergoed.
  • Bezoekers worden tijdig op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen via de contactgegevens verstrekt bij aankoop van het ticket.
 7. Privacy

  • Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij de aankoop van tickets worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden met betrekking tot de sample sale en worden niet gedeeld met derden zonder toestemming.
 8. Toepasselijk Recht

  • Op deze algemene voorwaarden en op de sample sale is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden of de sample sale zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deelname aan de sample sale gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Entreekaarten zijn te koop via de volgende link :  Eventix ticket shop.